Children’s Books

Little Tiger Zack and Mylo (2012/2023, language: English)

Book: Little Tiger Zack and Mylo (en)

This little book tells one of many magical adventures of two old friends – Little Tiger Zack and Mylo. Simple, and at the same time fascinating, the narrative captures the imagination of the reader. Something new is constantly happening; full of goodwill to everyone, the characters act courageously, rejoice and sing, find new friends, help in hours of need and learn to understand the language of the Celestial Angels. These stories for children have ideas that may also enrich the adult reader. They need to be read more than once, in order to reach the little kernel sleeping within the walnut shell (between the covers) of this book. Available online for print-on-demand from Peecho.

Tiger Zack reading

Приказка за Бялата Пеперуда и Хибискусовия Щурец (2013/2023, language: Bulgarian)

Story of the White Butterfly and the Hibiscus Grasshopper (bg)

Book: The White Butterfly and Hibiscus Grasshopper(bg)

Настоящата приказка разказва интересна и вълнуваща история за една малка Бяла Пеперуда, която минава през живота събирайки нектара на Мъдростта. С помощта и неугасимата любов на Слънчевото Дете тя преодолява всички препятствия и изпитания по своя път, за да превърне сънищата си в реалност и да помогне на своя добър приятел Хибискусовия Щурец да си възрасти криле. Книгата е достъпна онлайн за четене и печат при поискване.

Tiger Zack behind a PC

Тигърчето Спас и Мюлю (2012, language: Bulgarian)

Little Tiger Zack and Mylo (bg)

Book: Little Tiger Zack and Mylo (bg)

В тази книжка ше откриете едно от вълшебните пътешествия на двама стари приятели – Тигърчето Спас и Мюлю. От описанието на техните приключения бликат жизнерадост и бодрост; те завладяват читателя със своята простота и увлеактелност. Непрекъснато нещо се случва, изпълнени с доброжелателност към всекиго, героите опознават света, активно действат, радват се и пеят, намират нови приятели, помагат на изпадналия в беда и се учат да разбират езика на Звездните Лица.

Разказани от един художник с детско сърце и странно име, тези истински приключения за деца крият интересни идеи, които могат да обогатят и по-възрастния читател. Те трябва да бъдат прочетени повече от един път, за да се стигне до тази “сладка орехова ядка” скрита в костеливата черупка на кориците на тази книга. Книгата е достъпна онлайн за четене и печат при поискване.